ติดต่อ

ศจ.เกียรติ ลักษณะสกุลชัย
ประธานกรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8827344

ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ 081-8836447

ที่อยู่ 231 หมู่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210